สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 16 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 16 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 79 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 55 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 21 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,802 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 112 ราย  สะสม 14,595 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,096 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 111 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 1 ราย สะสม 1,556 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1,237 ราย
เมือง 12 ราย สะสม 1,205 ราย
บุณฑริก 2 ราย สะสม 1,081 ราย
พิบูลมังสาหาร 3 ราย สะสม 1,001 ราย
ตระการพืชผล 2 ราย สะสม 992 ราย
วารินชำราบ 28 ราย สะสม 921 ราย
เขมราฐ 4 ราย สะสม 672 ราย
นาจะหลวย 2 ราย สะสม 624 ราย
น้ำยืน 5 ราย สะสม 552 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 567 ราย
ศรีเมืองใหม่ 5 ราย สะสม 558 ราย
สิริธร 4 ราย สะสม 501 ราย
กุดข้าวปุ้น 1 ราย สะสม 466 ราย
โพธิ์ไทร 1 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 382 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 328 ราย
โขงเจียม 1 ราย สะสม 347 ราย
นาเยีย 1 ราย สะสม 285 ราย
ทุ้งศรีอุดม 2 ราย สะสม 287 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 282 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 216 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 188 ราย
ตาลสุม 2 ราย สะสม 187 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น