สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 125 ราย ยอดสะสม 12,796 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 124 ราย ยอดสะสม  2,542 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 48 ราย ยอดสะสม 10,202 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 62 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 33 ราย รวมทั้งสิ้น 125 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 44 ราย
บ้านฝาง 6 ราย
ชุมแพ 1 ราย
สีชมพู 4 ราย
อุบลรัตน์ 2 ราย
กระนวน 2 ราย
บ้านไผ่ 3 ราย
พล 8 ราย
แวงน้อย 18 ราย
ภูเวียง 3 ราย
โนนศิลา 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น