สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 334 ราย  ผู้ป่วยสะสม 22,750 ราย เสียชีวิต 161  ราย  รักษาหาย 19,975 ราย กำลังรักษา 2,614 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+76  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,802  ราย เสียชีวิต 111 ราย  รักษาหาย 14,595  ราย กำลังรักษา 1,096  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+69   ผู้ป่วยสะสม 14,133 ราย เสียชีวิต 55 ราย  รักษาหาย 13,826   ราย กำลังรักษา 1,051    ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+66  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,065  ราย  เสียชีวิต 67   ราย  รักษาหาย 12,630   ราย กำลังรักษา 1,368  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+73  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,207 ราย เสียชีวิต 56 ราย  รักษาหาย 11,756 ราย กำลังรักษา 2,395  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+46  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,551 ราย เสียชีวิต 100 ราย  รักษาหาย 13,112 ราย กำลังรักษา 504 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+101 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,164 ราย เสียชีวิต 88 ราย  รักษาหาย 9,567 ราย กำลังรักษา 1,509 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+37  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,209  ราย เสียชีวิต 27 ราย รักษาหาย 8,619 ราย กำลังรักษา 585 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+990 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,865 ราย เสียชีวิต 82 ราย  รักษาหาย 8,170 ราย กำลังรักษา 1,613 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+77 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,500 ราย เสียชีวิต 52 ราย รักษาหาย 7,814 ราย กำลังรักษา 2,634 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+35 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,395 ราย เสียชีวิต 49 ราย  รักษาหาย 6,633 ราย กำลังรักษา 713 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+34 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,846 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 6,285 ราย  กำลังรักษา 534  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,814 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 4,563 ราย  กำลังรักษา 225 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,868 ราย เสียชีวิต 40 ราย  รักษาหาย 4,592 ราย  กำลังรักษา 236 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+9  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,623 ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 3,439 ราย กำลังรักษา 167 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,782 ราย เสียชีวิต 19ราย รักษาหาย 2,625 ราย  กำลังรักษา 138 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,758 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,625 ราย  กำลังรักษา 111 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+12  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,930  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,356  ราย  กำลังรักษา 551  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,987 ราย เสียชีวิต 5ราย  รักษาหาย 1,857 ราย กำลังรักษา 125 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย   ผู้ป่วยสะสม 1,749 ราย เสียชีวิต 14  ราย  รักษาหาย 1,656 ราย  กำลังรักษา 79   ราย

 

แสดงความคิดเห็น