อุดรฯ เลิศ! เตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569

จังหวัดอุดรธานี แสดงความพร้อมเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 (ค.ศ.2029)

              นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมบันทึกวีดิโอ อุดรพร้อม 50 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ท่ามกลางฝนโปรยปราย ที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ฝั่งสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แสดงความพร้อมเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569

             โดยวันนี้ (17 ก.ย. 64) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จะมีการซ้อมเสมือนจริงการนำเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ก่อนนำเสนอจริง ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.

              งานมหกรรมพืชสวนโลก (The International Horticultural Exhibition) เป็นการจัดงานแสดงด้านพืชสวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ภายใต้สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers-AIPH) เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีการจัดต่อเนื่องหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพภายในภาคีสมาชิก ซึ่งมี 65 ประเทศเข้าร่วม โดยมีระยะเวลาจัดงาน ตั้งแต่ 8 วัน ถึง 180 วัน สำหรับประเทศไทยมีโอกาสจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง ในปี พ.ศ.2549 และปี พ.ศ.2554

             จังหวัดอุดรธานีเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ.2569 (ค.ศ.2029) ภายใต้แนวคิด Harmony of Life : วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ รูปแบบ B : International Horticultural Exhibition สถานที่จัดงาน พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่รวม 975 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่น้ำ 400 ไร่ และพื้นดิน 575 ไร่ ระยะเวลาจัดงาน 134 วัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2570

แสดงความคิดเห็น