สสจ. ร้อยเอ็ดเตือน!! กินเห็ดพิษ มีสิทธิ์เสียชีวิตได้ หากไม่แน่ใจไม่ควรเก็บมาปรุงอาหาร

สสจ. ร้อยเอ็ดเตือน กินเห็ดพิษ มีสิทธิ์เสียชีวิตได้ พร้อมเผยสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษ ปีนี้พบแล้ว 16 ราย หากไม่แน่ใจไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร

นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดมีพิษ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วย จำนวน 16 ราย อำเภอโพธิ์ชัย 3 ราย อำเภอธวัชบุรี/พนมไพร/เสลภูมิ/อาจสามารถ/อำเภอละ 2 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป โดยเริ่มพบผู้ป่วยรายแรกในเดือน พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องจากเห็ดหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ธรรมชาติ มีทั้งเห็ดที่รับประทานได้ และเห็ดพิษที่ไม่สามารถรับประทานได้ ซึ่งเห็ดดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก เห็ดพิษไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อน ประชาชนจึงควรระมัดระวังในการนำเห็ดป่ามารับประทาน อาการที่สังเกตได้หลังรับประทานเห็ดพิษ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เป็นตะคริวที่ท้อง ภายใน 6-24 ชั่วโมง หากเกิน 24 ชั่วโมง จะทำให้เกิดภาวะตับหรือไตวาย ส่งผลให้ผู้รับประทานเห็ดพิษเสียชีวิตได้ และหากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หลังรับประทานเห็ด ควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากที่สุด แล้วให้รีบนำไปพบแพทย์โดยเร็ว พร้อมทั้งนำตัวอย่างเห็ดและอาหารที่เหลือจากการรับประทานไป เพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วย

ทั้งนี้ จึงขอเตือนประชาชนว่าหากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บ หรือซื้อมาปรุงอาหาร ควรเลือกเห็ดจากแหล่งที่มีการเพาะพันธุ์เพื่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงเห็ดจากธรรมชาติ และควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเห็ดอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น