สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 17 เม.ย. 64 เวลา 09.00น.)

            รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 24 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 37 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,863 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 96 ราย  สะสม 14,692 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,059 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 112 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 7 ราย สะสม 1,563 ราย
เขื่องใน 0 ราย สะสม 1,237 ราย
เมือง 5 ราย สะสม 1,210 ราย
บุณฑริก 3 ราย สะสม 1,084 ราย
พิบูลมังสาหาร 0 ราย สะสม 1,001 ราย
ตระการพืชผล 2 ราย สะสม 994 ราย
วารินชำราบ 13 ราย สะสม 934 ราย
เขมราฐ 2 ราย สะสม 674 ราย
นาจะหลวย 0 ราย สะสม 624 ราย
น้ำยืน 7 ราย สะสม 559 ราย
ม่วงสามสิบ 4 ราย สะสม 571 ราย
ศรีเมืองใหม่ 2 ราย สะสม 560 ราย
สิริธร 8 ราย สะสม 509 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 466 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 2 ราย สะสม 384 ราย
นาตาล 1 ราย สะสม 329 ราย
โขงเจียม 3 ราย สะสม 350 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 285 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 287 ราย
น้ำขุ่น 1 ราย สะสม 283 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 216 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 1 ราย สะสม 189 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 187 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น