สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 17 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 16 ก.ย. 2564 เวลา 23.59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 672 ราย (ในเรือนจำ 531 ราย)
ติดเชื้อสะสม 15,786 ราย (ในเรือนจำ 4,481 ราย)
กำลังรักษา 5,338 ราย (ในเรือนจำ 3,796 ราย)
รักษาหาย 10,359 ราย (ในเรือนจำ 684 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 88 ราย
ในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 82 ราย สะสม 866 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 8 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 18 ราย สะสม 146 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 110 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 27 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 118 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 37 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 26 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 43 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 19 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 25 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 7 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น