สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 245 ราย  ผู้ป่วยสะสม 22,995 ราย เสียชีวิต 161  ราย  รักษาหาย 20,106 ราย กำลังรักษา 2,707 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+61  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,863  ราย เสียชีวิต 112 ราย  รักษาหาย 14,692  ราย กำลังรักษา 1,059  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+71   ผู้ป่วยสะสม 14,204  ราย เสียชีวิต 56  ราย  รักษาหาย 13,885    ราย กำลังรักษา 1,062    ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+134  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,199  ราย  เสียชีวิต 69  ราย  รักษาหาย 12,731   ราย กำลังรักษา 1,399 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+52  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,259 ราย เสียชีวิต 56 ราย  รักษาหาย 11,988 ราย กำลังรักษา 2,215  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+39  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,590 ราย เสียชีวิต 100 ราย  รักษาหาย 13,170 ราย กำลังรักษา 483 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+141 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,305 ราย เสียชีวิต 88 ราย  รักษาหาย 9,675 ราย กำลังรักษา 1,542 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+23  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,232  ราย เสียชีวิต 28 ราย รักษาหาย 8,655 ราย กำลังรักษา 571 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+148 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,013 ราย เสียชีวิต 82 ราย  รักษาหาย 8,213 ราย กำลังรักษา 1,718 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+82 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,605 ราย เสียชีวิต 52 ราย รักษาหาย 8,013 ราย กำลังรักษา 2,540 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+25 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,420 ราย เสียชีวิต 49 ราย  รักษาหาย 7,012 ราย กำลังรักษา 359 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+54 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,900 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 6,326 ราย  กำลังรักษา 547  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,823 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 4,583 ราย  กำลังรักษา 214 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+38 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,906 ราย เสียชีวิต 40 ราย  รักษาหาย 4,607 ราย  กำลังรักษา 259 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+13  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,636 ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 3,451 ราย กำลังรักษา 168 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,790 ราย เสียชีวิต 19ราย รักษาหาย 2,647 ราย  กำลังรักษา 124 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,766 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,631 ราย  กำลังรักษา 113 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+58  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,988  ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,454 ราย  กำลังรักษา 511 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,991 ราย เสียชีวิต 5ราย  รักษาหาย 1,857 ราย กำลังรักษา 111 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+2 ราย   ผู้ป่วยสะสม 1,751 ราย เสียชีวิต 14  ราย  รักษาหาย 1,665 ราย  กำลังรักษา 72   ราย

 

แสดงความคิดเห็น