นครพนมยังเข้ม!! รณรงค์การฉีดวัคโควิด ตั้งเป้าให้ได้ 50% จัด 12,000 โดส เปิด Walk-in 24 ก.ย. นี้

นครพนมยังเข้ม!! รณรงค์การฉีดวัคโควิด ตั้งเป้าให้ได้ 50% จัด 12,000 โดส เปิด Walk-in 24 ก.ย. นี้

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) หลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายกิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช นายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม โดยวันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 9 ราย (รายที่ 4815-4823) เป็นการพบการติดเชื้อในจังหวัด 2 ราย และมาจากพื้นที่เสี่ยง 7 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 3 ราย รพ.นาแก 3 ราย รพ.โพนสวรรค์ 2 ราย และโรงพยาบาลนาหว้า 1 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,823 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 4,583 ราย กำลังรักษาที่ รพ. 214 ราย กลับบ้านวันนี้ 20 ราย เสียชีวิตสะสม 26 ราย

ภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงของศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (CI) ทั้งหมด 196 เตียง ใช้ไป 0 เตียง คงเหลือ 196 เตียง โรงพยาบาลสนาม ทั้งหมด 668 เตียง ใช้ไป 94 เตียง คงเหลือ 574 เตียง รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 572 เตียง ใช้ไป 120 เตียง คงเหลือ 452 เตียง รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 1,436 เตียง ใช้ไป 214 เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วย 1,222 เตียง

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนมมีประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯ ผ่าน “นครพนมพร้อม” จำนวน 116,083 คน คิดเป็น 16.19% ฉีดวัคซีนแล้ว 152,833 คน คิดเป็น 131.66% เทียบกับประชากรที่ลงทะเบียน และคิดเป็น 21.31% เทียบกับประชากรทั้งหมด โดยมีประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนฯ จำนวน 564,368 คน คิดเป็น 78.69% เทียบกับประชากรทั้งหมด

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เดินหน้ารณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้พี่น้องชาวนครพนม โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 ประกอบไปด้วย ประชากร 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (2) กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และ (3) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยตั้งเป้าให้ได้ 50% ในช่วงระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2564 และในวันที่ 24 กันยายน 2564 จะเปิดให้ทุกกลุ่มได้รับการฉีดวัคซีนฯ

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านทุกกลุ่มอายุ มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน “วันมหิดล” วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยในพื้นที่อำเภอเมืองรับบริการฉีดได้ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม ส่วนต่างอำเภอ รับบริการได้ ณ จุดที่แต่ละอำเภอกำหนด”

แสดงความคิดเห็น