สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 18:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย ยอดสะสม 12,955 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 134 ราย ยอดสะสม  2,111 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 41 ราย ยอดสะสม 10,792 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 62 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 24 ราย รวมทั้งสิ้น 134 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 67 ราย
บ้านฝาง 10 ราย
ชุมแพ 3 ราย
สีชมพู 1 ราย
น้ำพอง 16 ราย
อุบลรัตน์ 2 ราย
กระนวน 1 ราย
แวงน้อย 1 ราย
หนองสองห้อง 1 ราย
มัญจาคีรี 1 ราย
เขาสวนกวาง 1 ราย
ภูผาม่าย 3 ราย
บ้านแฮด 1 ราย
เวียงเก่า 2 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น