สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 18 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 17 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 424 ราย (ในเรือนจำ 281 ราย)
ติดเชื้อสะสม 16,210 ราย (ในเรือนจำ 4,762 ราย)
กำลังรักษา 5,488 ราย (ในเรือนจำ 3,893 ราย)
รักษาหาย 10,630 ราย (ในเรือนจำ 868 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 91 ราย
ในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 53 ราย สะสม 890 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 29 ราย สะสม 180 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 35 ราย สะสม 112 ราย

อำเภอบ้านดุง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 27 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย สะสม 129 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 37 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 25 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 32 ราย

อำเภอทุ่งฝน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 19 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 24 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 19 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 14 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น