สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 17 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 102 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 68 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 34 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 15,965 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 70 ราย  สะสม 14,806 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 1,046 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 113 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 16 ราย สะสม 1,579 ราย
เขื่องใน 1 ราย สะสม 1,238 ราย
เมือง 38 ราย สะสม 1,248 ราย
บุณฑริก 3 ราย สะสม 1,087 ราย
พิบูลมังสาหาร 2 ราย สะสม 1,003 ราย
ตระการพืชผล 2 ราย สะสม 994 ราย
วารินชำราบ 20 ราย สะสม 954 ราย
เขมราฐ 2 ราย สะสม 674 ราย
นาจะหลวย 0 ราย สะสม 624 ราย
น้ำยืน 8 ราย สะสม 567 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 571 ราย
ศรีเมืองใหม่ 2 ราย สะสม 560 ราย
สิริธร 1 ราย สะสม 510 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 466 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 384 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 329 ราย
โขงเจียม 3 ราย สะสม 353 ราย
นาเยีย 2 ราย สะสม 287 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 287 ราย
น้ำขุ่น 3 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 3 ราย สะสม 219 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 2 ราย สะสม 191 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 187 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น