สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 227 ราย  ผู้ป่วยสะสม 22,322 ราย เสียชีวิต 163  ราย  รักษาหาย 20,272 ราย กำลังรักษา 2,787 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+102  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,965  ราย เสียชีวิต 113 ราย  รักษาหาย 14,806  ราย กำลังรักษา 1,046  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+87  ผู้ป่วยสะสม 14,291 ราย เสียชีวิต 56  ราย  รักษาหาย 14,038   ราย กำลังรักษา 996  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+82  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,281  ราย  เสียชีวิต 69  ราย  รักษาหาย 12,799   ราย กำลังรักษา 1,399 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+40 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,299 ราย เสียชีวิต 57 ราย  รักษาหาย 12,152ราย กำลังรักษา 2,090 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+45  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,635 ราย เสียชีวิต 100 ราย  รักษาหาย 13,213 ราย กำลังรักษา 486 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+143 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,448 ราย เสียชีวิต 91 ราย  รักษาหาย 9,762ราย กำลังรักษา 1,595 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+15  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,247  ราย เสียชีวิต 29 ราย รักษาหาย 8,710 ราย กำลังรักษา 530 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,046 ราย เสียชีวิต 82 ราย  รักษาหาย 8,257 ราย กำลังรักษา 1,707 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+139 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,812 ราย เสียชีวิต 52 ราย รักษาหาย 8,654 ราย กำลังรักษา 2,106 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,440 ราย เสียชีวิต 49 ราย  รักษาหาย 7,054 ราย กำลังรักษา 337 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,918 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 6,330 ราย  กำลังรักษา 561  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,828 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 4,615 ราย  กำลังรักษา 187 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+22 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,928 ราย เสียชีวิต 40 ราย  รักษาหาย 4,617 ราย  กำลังรักษา 271 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+15  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,651 ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 3,479 ราย กำลังรักษา 155 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,804 ราย เสียชีวิต 19ราย รักษาหาย 2,656 ราย  กำลังรักษา 129 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+15 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,781 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,658 ราย  กำลังรักษา 101 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+29  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,017  ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,671 ราย  กำลังรักษา 322 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,994 ราย เสียชีวิต 5ราย  รักษาหาย 1,889 ราย กำลังรักษา 100 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+1  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,731 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,627 ราย  กำลังรักษา 91  ราย

แสดงความคิดเห็น