เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง! ชป.เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม สุโขทัย พิษณุโลก อยุธยาฯ นครราชสีมา

 ชป. เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะหมดฝน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 4 จังหวัด สุโขทัย พิษณุโลก อยุธยาฯ นครราชสีมา ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาล

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกชุกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัด กรมชลประทานได้เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด

สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม ที่จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำแม่มอก มีปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น (Spillway)ในอัตรา 91.73 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มลดลง โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ทำการระบายน้ำผ่านท่อระบายน้ำ ลงสู่ลำน้ำแม่มอกในอัตรารวม 95.42 ลบ.ม./วินาที พร้อมเร่งระบายน้ำในลำคลองแม่มอก โดยเปิดท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำไปยังพื้นที่ด้านท้าย รวมทั้งเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

จังหวัดพิษณุโลกมีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร จำนวน 600 ไร่ ในอำเภอบางระกำ บริเวณตำบลบึงกอก โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง เร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบึงตะเคร็ง เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ได้รับผลกระทบบริเวณริมแม่น้ำน้อย 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา บริเวณตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านกระทุ่ม และอำเภอผักไห่ บริเวณตำบลท่าดินแดง แนวโน้มระดับน้ำลดลง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ด้านสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (บน-ล่าง) ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอด่านขุนทด และอำเภอโนนสูง โครงการชลประทานนครราชสีมา ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) รวมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 6 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

กรมชลประทาน ได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงสามารถออกปฏิบัติการได้ทันที รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด ขอให้ประชาชนติดตามสถานกาณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

แสดงความคิดเห็น