สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 18:01น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 148 ราย ยอดสะสม 13,117 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 148 ราย ยอดสะสม  1,980 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 55 ราย ยอดสะสม 11,085 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 62 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย รวมทั้งสิ้น 148 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 32 ราย
พระยืน 1 ราย
ชุมแพ 1 ราย
สีชมพู 5 ราย
น้ำพอง 10 ราย
อุบลรัตน์ 23 ราย
กระนวน 5 ราย
บ้านไผ่ 3 ราย
พล 30 ราย
แวงใหญ่ 17 ราย
หนองสองห้อง 3 ราย
ภูเวียง 2 ราย
ชนบท 2 ราย
บ้านแฮด 1 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น