สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่  19 ก.ย. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 19 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 14 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม  199 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 23,421 ราย รักษาหาย 20,415 ราย กำลังรักษา 2,842 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 164 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 30 ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 169 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

อำเภอเมือง 70 ราย

อำเภอปากช่อง 31 ราย

อำเภอปักธงชัย 14 ราย

อำเภอสูงเนิน 13 ราย

อำเภอโนนไทย 10 ราย

อำเภอพิมาย 9 ราย

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 ราย

อำเภอโนนสูง 8 ราย

อำเภอครบุรี 7 ราย

อำเภอสีคิ้ว 7 ราย

อำเภอจักราช 5  ราย

อำเภอพระทองคำ 5 ราย

อำเภอแก้งสนามนาง 4 ราย

อำเภอเมืองยาง 3 ราย

อำเภอลำทะเมนชัย 3 ราย

อำเภอขามสะแกแสง 1 ราย

อำเภอโชคชัย 1 ราย

 

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น