สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 19 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 18 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 200 ราย (ในเรือนจำ 54 ราย)
ติดเชื้อสะสม 16,410 ราย (ในเรือนจำ 4,816 ราย)
กำลังรักษา 5,540 ราย (ในเรือนจำ 3,890 ราย)
รักษาหาย 10,778 ราย (ในเรือนจำ 925 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 92 ราย
ในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย สะสม 866 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 13 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย สะสม 180 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย สะสม 114 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 152 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 36 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 21 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 5 ราย

อำเภอวังสามหมอ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 3 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 24 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 21 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น