สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 19 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 57 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,039 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 118 ราย  สะสม 14,927 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 996 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 3 ราย สะสม 116 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 747 ราย
เดชอุดม 1 ราย สะสม 1,580 ราย
เขื่องใน 2 ราย สะสม 1,240 ราย
เมือง 9 ราย สะสม 1,257 ราย
บุณฑริก 7 ราย สะสม 1,094 ราย
พิบูลมังสาหาร 0 ราย สะสม 1,003 ราย
ตระการพืชผล 0 ราย สะสม 994 ราย
วารินชำราบ 25 ราย สะสม 979 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 674 ราย
นาจะหลวย 4 ราย สะสม 629 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 567 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 571 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 561 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 510 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 466 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 3 ราย สะสม 387 ราย
นาตาล 3 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 1 ราย สะสม 354 ราย
นาเยีย 2 ราย สะสม 289 ราย
ทุ้งศรีอุดม 2 ราย สะสม 289 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 219 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 14 ราย สะสม 205 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 187 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น