สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 199 ราย  ผู้ป่วยสะสม 23,421 ราย เสียชีวิต 164  ราย  รักษาหาย 20,415 ราย กำลังรักษา 2,842  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+74  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,039  ราย เสียชีวิต 116 ราย  รักษาหาย 14,927  ราย กำลังรักษา 996  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+80  ผู้ป่วยสะสม 14,371  ราย เสียชีวิต 56 ราย  รักษาหาย 14,072   ราย กำลังรักษา 1,042  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+47 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,328  ราย  เสียชีวิต 69  ราย  รักษาหาย 12,862   ราย กำลังรักษา 1,397ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+63 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,362 ราย เสียชีวิต 58 ราย  รักษาหาย 12,275ราย กำลังรักษา 2,029 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+19  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,654 ราย เสียชีวิต 100 ราย  รักษาหาย 13,247 ราย กำลังรักษา 475 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+146 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,594 ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย 9,853ราย กำลังรักษา 1,650 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+25  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,272  ราย เสียชีวิต 30 ราย รักษาหาย 8,721 ราย กำลังรักษา 543 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+145 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,191 ราย เสียชีวิต 83 ราย  รักษาหาย 8,269 ราย กำลังรักษา 1,839 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+148 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,969 ราย เสียชีวิต 52 ราย รักษาหาย 8,947 ราย กำลังรักษา 1,970 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,463 ราย เสียชีวิต 51 ราย  รักษาหาย 7,060 ราย กำลังรักษา 352 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,936 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 6,368 ราย  กำลังรักษา 541  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,834 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 4,622 ราย  กำลังรักษา 186 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+208 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,136 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 4,628 ราย  กำลังรักษา 467 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+3  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,654 ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 3,489 ราย กำลังรักษา 148 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,815  ราย เสียชีวิต 19ราย รักษาหาย 2,658 ราย  กำลังรักษา 138 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,790 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,663 ราย  กำลังรักษา 105 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+15  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,032  ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,698 ราย  กำลังรักษา 310 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,997 ราย เสียชีวิต 5ราย  รักษาหาย 1,898 ราย กำลังรักษา 94 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,731 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,627 ราย  กำลังรักษา 91  ราย

 

 

แสดงความคิดเห็น