ผู้ว่าฯ สุรินทร์เชิญชวน เที่ยวงาน “ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์” กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ชวนเที่ยวงาน “ ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ – From Farm to Table ” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23- 25 กันยา นี้

 

 

นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ชวนเที่ยวงาน “ ครัวสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ – From Farm to Table ” ประจำปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภายใต้การดำเนินการโครงการ “ สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ ” ตามหลักคิด 4 ร. คือ “ รุ่งเรือง รื่นรมย์ และร่ำรวย ด้วยความรวดเร็ว ” และการสร้างการรับรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะอาชีพและช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสมุนไพร-ผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ภายใต้คอนแซปต์“หิ้วตะกร้า ใส่ผ้าไทย จ่ายตลาด” ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 20.00 น. บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์(หลังเก่า) ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยภายในงาน มีการเชิญชม ชิม ช็อป แชะ แชร์ ของดีจังหวัดสุรินทร์จาก 17 อำเภอ อาทิ ชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์การออกร้านจำหน่ายผลผลิตและสินค้าทางเกษตรและการแสดงพื้นบ้าน ชิมการสาธิตการทำอาหารจากแปลงเกษตรอินทรีย์ ช็อปผลผลิตพืช / สัตว์อินทรีย์ 4 โซน และแชร์อาหารท้องถิ่นโกอินเตอร์ระดับโลก เป็นต้น

ทั้งนี้ เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น