สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 18:05น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 163 ราย ยอดสะสม 13,281ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 163 ราย ยอดสะสม 2,070 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 52 ราย ยอดสะสม 11,158 ราย และผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย ยอดสะสม 63 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 20 ราย รวมทั้งสิ้น 163 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
เมืองขอนแก่น 79 ราย
บ้านฝาง 7 ราย
พระยืน 2 ราย
หนองเรือ 3 ราย
ชุมแพ 2 ราย
สีชมพู 5 ราย
น้ำพอง 1 ราย
พล 24 ราย
หนองสองห้อง 1 ราย
ภูเวียง 16 ราย
มัญจาคีรี 1 ราย
บ้านแฮด 2 ราย

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น