สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 20 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 19 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 151 ราย (ในเรือนจำ 13 ราย)
ติดเชื้อสะสม 16,561 ราย (ในเรือนจำ 4,829 ราย)
กำลังรักษา 4,790 ราย (ในเรือนจำ 3,083 ราย)
รักษาหาย 11,679 ราย (ในเรือนจำ 1,745 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 92 ราย
ในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 75 ราย สะสม 869 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 13 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สะสม 193 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 130 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 20 ราย สะสม 27 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย สะสม 168 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 36 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 22 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 16 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 5 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 26 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 3 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 14 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 25 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 16 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 9 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น