สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 20 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 20 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 28 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,082 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 121 ราย  สะสม 15,050 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 916 ราย และยอดผู้เสียชีวิต 0 ราย สะสม 116 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 13 ราย สะสม 760 ราย
เดชอุดม 0 ราย สะสม 1,580 ราย
เขื่องใน 3 ราย สะสม 1,243 ราย
เมือง 3 ราย สะสม 1,260 ราย
บุณฑริก 0 ราย สะสม 1,094 ราย
พิบูลมังสาหาร 2 ราย สะสม 1,005 ราย
ตระการพืชผล 8 ราย สะสม 1,002 ราย
วารินชำราบ 4 ราย สะสม 983 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 674 ราย
นาจะหลวย 2 ราย สะสม 631 ราย
น้ำยืน 2 ราย สะสม 569 ราย
ม่วงสามสิบ 2 ราย สะสม 573 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 562 ราย
สิริธร 2 ราย สะสม 512 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 466 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 1 ราย สะสม 388 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 354 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 289 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 289 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 219 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 205 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 187 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น