สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+272 ราย  ผู้ป่วยสะสม 23,693 ราย เสียชีวิต 165  ราย  รักษาหาย 20,602 ราย กำลังรักษา 2,926  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+43 ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,082  ราย เสียชีวิต 116 ราย  รักษาหาย 15,050  ราย กำลังรักษา 916  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+37 ราย ผู้ป่วยสะสม 14,408  ราย เสียชีวิต 56 ราย  รักษาหาย 14,120   ราย กำลังรักษา 1,031  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+59  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,387  ราย  เสียชีวิต 69  ราย  รักษาหาย 12,908   ราย กำลังรักษา 1,410 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+53  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,415  ราย เสียชีวิต 59  ราย  รักษาหาย 12,413 ราย กำลังรักษา 1,943  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+19  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,673 ราย เสียชีวิต 100 ราย  รักษาหาย 13,274 ราย กำลังรักษา 485 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+138 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,732 ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย 9,934ราย กำลังรักษา 1,707 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+10  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,282  ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย 8,748 ราย กำลังรักษา 524 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+21 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,212 ราย เสียชีวิต 83 ราย  รักษาหาย 8,283 ราย กำลังรักษา 1,846 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+117 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,087 ราย เสียชีวิต 53 ราย รักษาหาย 8,956 ราย กำลังรักษา 2,079 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+9 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,472 ราย เสียชีวิต 53 ราย  รักษาหาย 7,078 ราย กำลังรักษา 341 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+20 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,966 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 6,410 ราย  กำลังรักษา 529  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,837 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 4,631 ราย  กำลังรักษา 180 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+325 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,464 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 4,644 ราย  กำลังรักษา 779 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+28  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,682 ราย เสียชีวิต 18 ราย  รักษาหาย 3,489 ราย กำลังรักษา 175 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+37  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,852  ราย เสียชีวิต 19ราย รักษาหาย 2,664 ราย  กำลังรักษา 169 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,802 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,672 ราย  กำลังรักษา 108 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+10 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,042  ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,710 ราย  กำลังรักษา 308 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,000 ราย เสียชีวิต 5ราย  รักษาหาย 1,914 ราย กำลังรักษา 81 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,754 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,665 ราย  กำลังรักษา 77  ราย

 

 

 

แสดงความคิดเห็น