สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 21 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 17:00น. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 77 ราย ยอดสะสม 13,380 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 77 ราย ยอดสะสม 2,045 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 3 ราย ยอดสะสม 11,282 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 63 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย รวมทั้งสิ้น 77 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

เมืองขอนแก่น 35 ราย


บ้านฝาง 2 ราย


หนองเรือ 1 ราย


ชุมแพ 3 ราย


น้ำพอง 18 ราย


หนองสองห้อง 2 ราย


มัญจาคีรี 1 ราย


บ้านแฮด 1 ราย


ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น