สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 21 ก.ย. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 21 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 50 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 230 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 23,923 ราย รักษาหาย 20,770 ราย กำลังรักษา 2,987 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 166 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 11  ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 219 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 70 ราย

-ขามทะเลสอ 25 ราย

-สูงเนิน 24 ราย

-โนนไทย 22 ราย

-ปากช่อง 17 ราย

-ด่านขุนทด 15 ราย

-เสิงสาง 12 ราย

-พิมาย 11 ราย

-ชามทะเลสอ 7 ราย

-สีดา 4 ราย

-แก้งสนามนาง 3 ราย

-เฉลิมพระเกียรติ 3 ราย

-ชุมพวง 3 ราย

-วังน้ำเขียว 3 ราย

-ขามสะแกแสง 2 ราย

-พระทองคำ 2 ราย

-ฃุมพวง 1 ราย

-ครบุรี 1 ราย

-โชคชัย 1 ราย

-โนนแดง 1 ราย

-บัวใหญ่ 1 ราย

-ปักธงชัย 1 ราย

-ลำทะเมนชัย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น