สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 21 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 21 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,125 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 70 ราย  สะสม 15,117 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 891 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 117 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 760 ราย
เดชอุดม 6 ราย สะสม 1,586 ราย
เขื่องใน 2 ราย สะสม 1,245 ราย
เมือง 6 ราย สะสม 1,266 ราย
บุณฑริก 3 ราย สะสม 1,097 ราย
พิบูลมังสาหาร 0 ราย สะสม 1,005 ราย
ตระการพืชผล 0 ราย สะสม 1,002 ราย
วารินชำราบ 12 ราย สะสม 995 ราย
เขมราฐ 1 ราย สะสม 675 ราย
นาจะหลวย 5 ราย สะสม 636 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 569 ราย
ม่วงสามสิบ 1 ราย สะสม 574 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 563 ราย
สิริธร 0 ราย สะสม 512 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 466 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 2 ราย สะสม 390 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 2 ราย สะสม 356 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 289 ราย
ทุ้งศรีอุดม 2 ราย สะสม 291 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 219 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 0 ราย สะสม 205 ราย
ตาลสุม 0 ราย สะสม 187 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น