สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 20 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 189 ราย (ในเรือนจำ 97 ราย)
ติดเชื้อสะสม 16,750 ราย (ในเรือนจำ 4,926 ราย)
กำลังรักษา 4,766 ราย (ในเรือนจำ 3,137 ราย)
รักษาหาย 11,891 ราย (ในเรือนจำ 1,788 ราย)
เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 92 ราย
ในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 53 ราย สะสม 900 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 181 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 15 ราย สะสม 130 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย สะสม 22 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 168 ราย

อำเภอโนนสะอาด ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 33 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 13 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 22 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 14 ราย

อำเภอศรีธาตุ ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 7 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 23 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 3 ราย

อำเภอไชยวาน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอนายูง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 20 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 15 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น