สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. ) ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 230 ราย  ผู้ป่วยสะสม 23,923 ราย เสียชีวิต 166  ราย  รักษาหาย 20,770 ราย กำลังรักษา 2,987  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+43  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,125  ราย เสียชีวิต 117  ราย  รักษาหาย 15,117  ราย กำลังรักษา 891  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+53 ผู้ป่วยสะสม 14,461  ราย เสียชีวิต 60  ราย  รักษาหาย 14,237    ราย กำลังรักษา 963   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+61   ราย ผู้ป่วยสะสม 14,448  ราย  เสียชีวิต 71 ราย  รักษาหาย 12,979  ราย กำลังรักษา 1,398 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+47  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,462 ราย เสียชีวิต 59  ราย  รักษาหาย 12,511 ราย กำลังรักษา 1,892  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+32  ราย ผู้ป่วยสะสม 11,705 ราย เสียชีวิต 100 ราย  รักษาหาย 13,327 ราย กำลังรักษา 444 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+97ราย ผู้ป่วยสะสม 11,824 ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย10,103 ราย กำลังรักษา 1,629 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+36 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,318  ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย 8,821 ราย กำลังรักษา 487 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+34 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,246 ราย เสียชีวิต 85 ราย  รักษาหาย 8,319 ราย กำลังรักษา 1,842 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,217 ราย เสียชีวิต 53 ราย รักษาหาย 9,144 ราย กำลังรักษา 2,020 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+12 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,448 ราย เสียชีวิต 53 ราย  รักษาหาย 7,115 ราย กำลังรักษา 316 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+23 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,989 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 6,422 ราย  กำลังรักษา 540  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+0 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,837 ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 4,648 ราย  กำลังรักษา 163 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,468 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 4,662 ราย  กำลังรักษา 765 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+8  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,690 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,516 ราย กำลังรักษา 155 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+31  ราย ผู้ป่วยสะสม 2,883  ราย เสียชีวิต 20 ราย รักษาหาย 2,688 ราย  กำลังรักษา 175 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,806 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,676  ราย  กำลังรักษา 108 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+22 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,064  ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,735  ราย  กำลังรักษา 306 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,006  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,922  ราย กำลังรักษา 79 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,757 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,671 ราย  กำลังรักษา 72  ราย

 

แสดงความคิดเห็น