ขอนแก่นเริ่มแล้วเด้อ!! นำสายไฟลงดิน ถ.นิกรสำราญ-ถ.โพธิสาร กฟภ.ทุ่มงบฯกว่า 34 ล้านบาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Kick Off โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการขยายตัวของภาคเอกชนและธุรกิจ

 

 

วันนี้ (22 ก.ย. 64) ที่ ลานน้ำพุบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิด Kick Off โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด เส้นทางสี่แยกโรงเรียนสวนสนุก ถนนนิกรสำราญ ถึงเส้นทางแยกถนนโพธิสาร ริมบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 832 เมตร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้งบประมาณประมาณ 34.5 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน เพื่อพัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้าให้สามารถรองรับตามความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการต่อการขยายตัวของภาคเอกชน และภาคธุรกิจ
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่นำสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลลงใต้ดินด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการขุดเจาะแบบไม่ต้องเปิดผิวจราจร ถือเป็นโครงการที่จะทำให้เขตเทศบาลนครขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเมือง Amart City มีความทันสมัย และมีการพัฒนาในทุกด้าน ซึ่งจะทำให้ภูมิทัศน์ในบึงแก่นนครมีความงดงามยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นโดยเทศบาลนครขอนแก่นนั้น ได้มีการวางแผนที่จัดทำแทรมน้อยบริเวณบึงแก่นนคร ซึ่งเมื่อเสร็จทั้งโครงการแล้ว จะมีการสร้างรถไฟรางเบารอบบึงแก่นนครระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะทำให้ภูมิทัศน์รอบบึงแก่นนครมีความสวยงาม และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งบึงแก่นนครนั้นถือเป็นหัวใจหลักของภูมิทัศน์ในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น และเป็นพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยชุมชนหนาแน่นในเขตเมือง
*** ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังกล่าวอีกว่า ในการพิจารณาพื้นที่ดำเนินโครงการ ได้มีคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันในระดับจังหวัด และพิจารณาในเขตชุมชนหนาแน่นที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่สายไฟฟ้าจะเป็นอันตรายต่อประชาชน และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนนำสายไฟฟ้าและเคเบิ้ลลงใต้ดินทั้งสิ้น 11 สาย (ในเขตเทศบาล 10 สาย และในเขตเทศบาลชุมแพ 1 สาย) ซึ่งในระยะต่อไปที่จะดำเนินการคือบริเวณศาลากลางจังหวัด ซึ่งจะนำมาบรรจุเข้าสู่แผนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป
ด้านนายวิจารณ์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาดำเนินโครงการ 74 จังหวัด จังหวัดละประมาณ 1 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 4,300 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินโครงการที่จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญ และเป็นจังหวัดชั้นนำของประเทศไทย ดังนั้นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน แสดงถึงความทันสมัยและทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ คือการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ระยะที่ 2 จะดำเนินการในบริเวณถนนหน้าเมือง กลางเมือง และหลังเมือง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร และจะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้ง
แสดงความคิดเห็น