ใครจะต้าน สกลนคร ขออนุญาตปลูกกัญชง จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด

สกลนคร ขออนุญาตให้ปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัด จำนวน 5 แห่ง

             นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้นำบุคคลากรจาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 ร่วมพิจารณาเสนอความเห็นชอบต่อคำขออนุญาตให้ผลิต (ปลูก) กัญชง ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 แห่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป

แสดงความคิดเห็น