สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 22 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 21 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 138 ราย (ในเรือนจำ 6 ราย)
ติดเชื้อสะสม 16,888 ราย (ในเรือนจำ 4,932 ราย)
กำลังรักษา 4,322 ราย (ในเรือนจำ 2,692 ราย)
รักษาหาย 12,473 ราย (ในเรือนจำ 2,239 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 92 ราย
ในเรือนจำผู้เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 69 ราย สะสม 876 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย สะสม 18 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 182 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย สะสม 167 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สะสม 42 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 169 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 31 ราย

อำเภอเพ็ญ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 12 ราย

อำเภอน้ำโสม ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 20 ราย

อำเภอกุดจับ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 15 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 21 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 2 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 2 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 12 ราย

อำเภอหนองแสง ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 31 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 10 ราย

อำเภอกู่แก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 6 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สะสม 20 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น