สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 22 ก.ย. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 22 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 31 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 205 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 24,128 ราย รักษาหาย 20,947 ราย กำลังรักษา 3,015 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 166 ราย  

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 9  ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 193 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

-เมือง 96 ราย

-ปากช่อง 32 ราย

-โนนไทย 19 ราย

-สูงเนิน 19 ราย

-โนนสูง 7 ราย

-ครบุรี 6 ราย

-พิมาย 6 ราย

-บัวใหญ่ 5 ราย

-สีคิ้ว 5 ราย

-จักราช 3 ราย

-ขามทะเลสอ 2 ราย

-ประทาย 2 ราย

-คง 1 ราย

-ชุมพวง 1 ราย

-ลำทะเมนชัย 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น