สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 22 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 18:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147 ราย ยอดสะสม 13,602 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 144 ราย ยอดสะสม 2,141 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 23 ราย ยอดสะสม 11,398 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 63 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

IMG_3355.jpeg

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 22 ราย รวมทั้งสิ้น 147 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

69

บ้านฝาง

15

พระยืน

7

หนองเรือ

2

ชุมแพ

1

สีชมพู

3

น้ำพอง

1

อุบลรัตน์

1

กระนวน

3

บ้านไผ่

1

เปือยน้อย

0

พล

6

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

3

มัญจาคีรี

3

ชนบท

3

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

1

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

1

บ้านแฮด

4

โนนศิลา

1

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น