สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 22 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 22 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 73 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 43 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 30 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,198 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 85 ราย  สะสม 15,202 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 877 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 119 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 760 ราย
เดชอุดม 20 ราย สะสม 1,606 ราย
เขื่องใน 2 ราย สะสม 1,247 ราย
เมือง 6 ราย สะสม 1,272 ราย
บุณฑริก 1 ราย สะสม 1,098 ราย
พิบูลมังสาหาร 0 ราย สะสม 1,005 ราย
ตระการพืชผล 1 ราย สะสม 1,003 ราย
วารินชำราบ 27 ราย สะสม 1,022 ราย
เขมราฐ 2 ราย สะสม 677 ราย
นาจะหลวย 1 ราย สะสม 637 ราย
น้ำยืน 1 ราย สะสม 570 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 574 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย สะสม 563 ราย
สิริธร 1 ราย สะสม 513 ราย
กุดข้าวปุ้น 3 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 0 ราย สะสม 390 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 1 ราย สะสม 357 ราย
นาเยีย 4 ราย สะสม 293 ราย
ทุ้งศรีอุดม 0 ราย สะสม 291 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 219 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 2 ราย สะสม 207 ราย
ตาลสุม 1 ราย สะสม 188 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น