ปลัด สธ. โยกย้าย!!นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 21 ราย ขอนแก่น สลับกับ มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1024/2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.)  จำนวน 21 ราย ประกอบด้วย

1.นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (นพ.ชช.) ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จันทบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
2.นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.สมุทรสาคร
3.นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นพ.สสจ.สมุทรสาคร ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.สมุทรปราการ
4.นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.สุพรรณบุรี
5.นพ.นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นพ.ชช. (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ปทุมธานี (รก.นพ.สสจ.ลพบุรี) ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ลพบุรี
6.นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นพ.สสจ.ลพบุรี (รก.นพ.สสจ.ระนอง) ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ระนอง
7.นพ.กมล กัญญาประสิทธิ์ นพ.สสจ.ระนอง (รก.นพ.สสจ.พิจิตร) ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.เพชรบูรณ์
8.นพ.ชัยวัฒน์ ทองไหม นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.กระบี่
9.นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นพ.สสจ.กระบี่ ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พังงา
10.นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นพ.สสจ.พังงา ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.กาญจนบุรี
11.นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นพ.สสจ.ยโสธร (รก.นพ.สสจ.สิงห์บุรี) ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นครสวรรค์
12.นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นพ.สสจ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.พิจิตร
13.นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร นพ.สสจ.พิจิตร (รก.นพ.สสจ.ยโสธร) ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ยโสธร
14.นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.เลย
15.นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.นครพนม
16.นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นพ.สสจ.นครพนม ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองตรวจราชการ
17.นพ.ภุชงค์ ไชยชิน ผอ.กองตรวจราชการ ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ปทุมธานี
18.นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ปราจีนบุรี
19.นพ.โชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.สิงห์บุรี
20.นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.ขอนแก่น
21.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง นพ.สสจ.มหาสารคาม

………………….

 

แสดงความคิดเห็น