ปังหลาย!! มทร.อีสาน ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาแอปฯ มุ่งสู่ Smart University วิถีชีวิตยุคใหม่

มทร.อีสาน ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาแอปฯ สู่การเป็น Smart University มหาวิทยาลัยสำหรับชีวิตในยุคดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จับมือ ธนาคารกรุงไทย พลิกโฉมสู่การเป็น Smart University มหาวิทยาลัยสำหรับชีวิตในยุคดิจิทัล ใน 5 จังหวัดภาคอีสาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วย “Krungthai Digital Platform” เชื่อมต่อการทำธุรกรรมดิจิทัลกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยแบบ One Stop Service ด้วยแอปฯ RMUTI Connect อำนวยความสะดวกนักศึกษาและบุคลากร เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ลดการติดต่อและการเดินทาง ตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.อีสาน เปิดเผยว่า ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีคนเก่งมากมายจากทั่วโลกมาทำงานร่วมกัน และในวันนี้ได้กลายมาเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญของ มทร.อีสาน ที่จะทำให้นักศึกษาของ มทร.อีสาน ได้เรียนรู้และก้าวไปสู่โลกแห่ง Digital ที่มีจุดเริ่มต้นจาก RMUTI Connect ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้นักศึกษาเข้ามาค้นหาความรู้และข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของธนาคารกรุงไทย ขอแสดงความยินดีกับความร่วมมือระหว่าง มทร.อีสาน และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้และถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่ Smart University ที่สมบูรณ์แบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภายใต้กรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ ที่มอบหมายให้ มทร.อีสาน ขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนการสอนผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ ให้ตอบโจทย์กลุ่มสถานประกอบการ ควบคู่ไปกับการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ Digital Lifestyle เข้ามามีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน และสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้ว ต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบกับระบบการศึกษา ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงการเข้าถึงบริการและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่คล่องตัว จึงเกิดการผลักดัน  Digital Transformation ที่เชื่อมระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวมไว้ใน Smartphone เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย แบบ One Stop service  เพื่อลดการติดต่อและเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย

โดย Application RMUTI Connect จะเป็นการรวบรวมกิจกรรมบนเว็บไซต์ www.rmuti.ac.th ของมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าถึงบริการของมหาวิทยาลัยได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะเปิดใช้ครอบคลุมทุกวิทยาเขตของ มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่ง RMUTI Connect จะเป็นงานหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ Digital University อย่างแท้จริง

 

RMUTI Connect ตอบโจทย์การเรียนออนไลน์ ทั้งเช็กตารางเรียน อัปเดตข่าวสารและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวบรวมเว็บไซต์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว พร้อมเชื่อมต่อกับแอปฯ เป๋าตัง รองรับการชำระเงินผ่านการสแกน QR Code จากร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยและร้านค้าทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) โดยทุกๆ การใช้จ่ายผ่านแอปฯ จะเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสม เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ

และยังเชื่อมข้อมูลจากบัตรประจำตัวแบบ Physical แสดงผลในรูปแบบ Virtual ID บนแอปพลิเคชัน ใช้ยืนยันตัวตนได้โดยไม่ต้องพกบัตรอีกต่อไป และเตรียมพร้อมยกระดับ RMUTI Connect ด้วยฟีเจอร์ที่จะอำนวยความสะดวกนักศึกษาให้ชำระค่าเทอม ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา โดยข้อมูลจะส่งตรงถึงมหาวิทยาลัยในทันที ช่วยให้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยคล่องตัวกว่าเดิม ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ทั้งการเรียนออนไลน์และการลดใช้เงินสด ขับเคลื่อนสู่ Smart University หรือ มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

ธนาคารให้ความสำคัญกับกลุ่มการศึกษา ซึ่งเป็น 1 ใน 5 Ecosystems หลักและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศ ไม่ใช่แค่การพัฒนาระบบให้กับมหาวิทยาลัยแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความรู้ทางการเงิน การวางแผนการเงิน และการทำธุรกรรมการเงินในยุคดิจิทัลให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันผ่านการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ Digital Economy ในอนาคต และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน

 

แสดงความคิดเห็น