สารคามยังเข้ม!! ผวจ.เข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้ผู้ต้องขังเรือนจำ รวมจำนวน 1,944 คน

สารคามยังเข้ม!! ผวจ.เข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้ผู้ต้องขังเรือนจำ รวมจำนวน 1,944 คน

วันนี้ 23 กันยายน 2564 ที่เรือนจำ จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนเข็มแรกแก่ผู้ต้องขัง ชาย 1754 คน และหญิง 190 คน รวมจำนวน 1,944 คน โดยทีมงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.มหาสารคาม นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผอ.รพ.มหาสารคาม เข้าร่วมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังการฉีดวัคซีนเข็มแรกในครั้งนี้ด้วย

โดยครั้งนี้ มีรถเอ็กซเรย์พระราชทาน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าเอ็กซเรย์ผู้ต้องขังเข้าใหม่ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2564 จำนวน 400 คน

 

แสดงความคิดเห็น