เรือนจำกลางอุดรฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day คืนสู่การเป็นพื้นที่เรือนจำสีขาว

เรือนจำกลางอุดรธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และอบรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) เตรียมคืนสู่การเป็นพื้นที่เรือนจำสีขาว

         นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และอบรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ในพื้นที่เขตควบคุมภายในเรือนจำ ตามเรือนนอนผู้ต้องขัง ที่ทำการเจ้าหน้าที่ และบริเวณโดยรอบเรือนจำ ตลอดจนบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เรือนจำจะคืนสู่การเป็นพื้นที่เรือนจำสีขาวตามแผนในกลางเดือนตุลาคม 2564

ทั้งนี้ เรือนจำได้บูรณาการความร่วมมือกับ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์จิตอาสาเพื่อภัยพิบัติแห่งประเทศไทย เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น และทีมจิตอาสา ERIG จังหวัดขอนแก่น เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูสถานที่ และสุขภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ด้วยการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ UV เข้าฆ่าเชื้อ พ่นยาเคลือบพื้นผิว แล้วอบโอโซนเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ในอาคารเรือนนอนของผู้ต้องขัง และพื้นที่ภายในเรือนจำ รวมถึงพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ภายนอกเรือนจำ

ปัจจุบันเรือนจำกลางอดรธานี มีผู้ติดเชื้อสะสม 4,932 คน จากผู้ต้องขัง 5,073 คน รักษาหายสะสม 2,239 คน ซึ่งคาดการณ์ว่า ภายในสิ้นเดือนนี้ผู้ป่วยจะหายครบ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วเฝ้าระวังอีก 14 วัน จากนั้น จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ในส่วนของผู้ติดเชื้อปัจจุบัน ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ จัดเป็นกลุ่มสีเขียว

ฝากญาติไม่ต้องเป็นห่วง เราจะดูแลผู้ต้องขังเป็นอย่างดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Line เรือนจำกลางอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น