ด่วน!!ปลัดสธ.เซ็นโยกย้าย “หมอเกรียงศักดิ์”กลับคืน ผอ.รพ.ขอนแก่น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผอ.รพศ.รพท. 52 ราย ล็อตล่าสุด 25 ราย หนึ่งในนั้นเป็น “นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ” ผอ.รพ.มหารานครราชสีมา กลับคืน รพ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 เว็บไซต์‘ https://www.hfocus.org’ งานว่า หลังจากนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป(รพศ./รพท.)นั้น ล่าสุดมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายอีก โดยการแต่งตั้งผอ.รพศ./รพท. ครั้งมีมีทั้งหมด 25 ราย หลังจากแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว 27 ราย รวมทั้งหมด 52 ราย

 

1.พญ.นภาพร สิงขรเขียว รองแพทย์ฯ รพ.เลย จ.เลย ย้ายเป็นผอ.รพ.สิรินทร จ.ขอนแก่น

2.นพ.โสภณ นิลกำแหง รองแพทย์ฯ รพ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร ย้ายเป็นผอ.รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

3.นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองแพทย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา ย้ายดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

4.นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ย้ายเป็น ผอ.รพ.หนองคาย

5.นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์ ผอ.สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ย้ายเป็นผอ.รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

6.นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร รองแพทย์ฯ รพ.ขอนแก่น ย้ายเป็นผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

7.นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา ย้ายเป็นผอ.รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

8.นพ.นพดล พิษณุวงษ์ รองแพทย์ฯ รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รักษาราชการผอ.รพ.ประสาท

9.นพ.สุดชาย เลขวานิชย์เจริญ รองแพทย์ฯ รพ.มหาสารคาม ย้ายเป็นผอ.รพ.ยโสธร

10.นพ.วิชิน โชติปฏิเวชกุล รองแพทย์ฯรพ.แพร่ จ.แพร่ ย้ายเป็น ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี

11.นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี ย้ายเป็น ผอ.รพ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร

12.พญ.ณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองแพทย์ฯ รพ.สงขลา ย้ายเป็น ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

13.นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ย้ายเป็น ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต

14.นพ.สงกรานต์ จันทร์มุนี รองแพทย์ฯ รพ.ตรัง จ.ตรัง ย้ายเป็น ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

15.นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผอ.รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ย้ายเป็น ผอ.รพ.กระบี่ จ.กระบี่

16.พญ.นิตยา ภูวนานนท์ รองแพทย์ฯ รพ.ยะลา จ.ยะลา ย้ายเป็น ผอ.รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

17.นพ.จรัล ปันกองงาม รองแพทย์ฯ รพ.ลำปาง ย้ายเป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

18.นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ย้ายเป็น ผอ.รพ.นครพนม

19.นพ.สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผอ.รพ.นครพนม ย้ายเป็น ผอ.รพ.สกลนคร

20.นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผอ.รพ.สกลนคร ย้ายเป็นผอ.รพ.สุรินทร์

21.นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ ย้ายเป็นผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา

22.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ย้ายเป็นผอ.รพ.ขอนแก่น

23.พญ.นาตยา มิลล์ ผอ.รพ.ขอนแก่น ย้ายเป็นผอ.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

24. พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ย้ายเป็นผอ.รพ.ระยอง

25.นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง ย้ายเป็น ผอ.รพ.หาดใหญ่

แหล่งข่าวกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า การแต่งตั้งครั้งนี้ในแวดวงสาธารณสุขจังหวัดได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กลับไปดำรงตำแหน่งผอ.รพ.ขอนแก่น ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่า สาเหตุเพระอะไร เนื่องจากก่อนหน้านี้ นพ.เกรียงศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งผอ.รพ.ขอนแก่น จนมีกระแสข่าวออกมาคัดค้าน เนื่องจากเป็นการดำรงตำแหน่งแทน นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ที่เคยมีข่าวถูกร้องเรียนด้วยบัตรสนเท่ห์ขณะเป็นผอ.รพ.ขอนแก่น และถูกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ยังส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ระหว่างการถูกตรวจสอบ ส่วน นพ.เกรียงศักดิ์ ถูกย้ายจากผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี มานั่งรพ.ขอนแก่นแทน แม้ล่าสุดผลการตรวจสอบว่า นพ.ชาญชัย ไม่มีความผิดและให้กลับดำรงตำแหน่งผอ.รพ.ขอนแก่น กระทั่งมีคำสั่งย้ายให้เป็นผอ.รพ.ร้อยเอ็ด จึงไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร จึงมีการย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ กลับมาขอนแก่นอีกครั้ง

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีการย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ กลับคืนผอ.รพ.ขอนแก่นว่า เป็นคำสั่งทดแทนโยกย้ายปกติเมื่อถามว่าการย้าย นพ.เกรียงศักดิ์ เกี่ยวเนื่องกับประเด็นการร้องชุดตรวจ ATK หรือไม่ นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า เป็นการย้ายตามความเหมาะสม ไม่มีอะไร

ที่มา>>https://www.hfocus.org/content/2021/09/23158

 

แสดงความคิดเห็น