สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 18:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 88 ราย ยอดสะสม 13,703 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 88 ราย ยอดสะสม 2,230 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ 3 ราย ยอดสะสม 11,410 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 63 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 17 ราย รวมทั้งสิ้น 87 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

34

บ้านฝาง

11

พระยืน

3

หนองเรือ

2

ชุมแพ

0

สีชมพู

0

น้ำพอง

1

อุบลรัตน์

2

กระนวน

2

บ้านไผ่

2

เปือยน้อย

1

พล

0

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

0

ภูเวียง

6

มัญจาคีรี

2

ชนบท

1

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

0

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

1

บ้านแฮด

0

โนนศิลา

2

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น