สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2564 

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลอัปเดตล่าสุด 23 ก.ย. 2564 ณ เวลา 10 : 17 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม  264 ราย ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 24,392 ราย รักษาหาย 21,192 ราย กำลังรักษา 3,032 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 168 ราย   

 

เเบ่งตามสาเหตุ : ติดเชื้อนอกจังหวัด 12  ราย, ติดเชื้อในจังหวัด 252 ราย 

แบ่งตามรายอำเภอ :

 อำเภอเมือง 102 ราย 

อำเภอสูงเนิน 69 ราย 

อำเภอปากช่อง 55 ราย 

อำเภอปักธงชัย 9 ราย 

อำเภอสีคิ้ว 6 ราย

อำเภอพิมาย 5 ราย 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 ราย

อำเภอบัวใหญ่ 3 ราย 

อำเภอคง 2 ราย 

อำเภอครบุรี 2 ราย 

อำเภอวังน้ำเขียว 2 ราย 

อำเภอจักราช 1 ราย 

อำเภอชุมพวง 1 ราย 

อำเภอโนนไทย 1 ราย

อำเภอโนนสูง 1 ราย 

อำเภอสีดา 1 ราย

อำเภอเสิงสาง 1 ราย

ที่มา : ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 

แสดงความคิดเห็น