สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 23 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ษ 2564 – 22 ก.ย. 2564 เวลา 23:59 น.)

 

 

 

 

พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 132 ราย (ในเรือนจำ 2 ราย)
ติดเชื้อสะสม 17,020 ราย (ในเรือนจำ 4,934 ราย)
กำลังรักษา 3,905 ราย (ในเรือนจำ 2,253 ราย)
รักษาหาย 13,021 ราย (ในเรือนจำ 2,679 ราย)
ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสม 92 ราย
ผู้ป่วยในเรือนจำผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 2 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ติดเชื้อสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี ติดเชื้อเพิ่ม 83 ราย สะสม 865 ราย

อำเภอหนองวัวซอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 25 ราย

อำเภอหนองหาน ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 183 ราย

อำเภอบ้านผือ ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 162 ราย

อำเภอบ้านดุง ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 52 ราย

อำเภอกุมภวาปี ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย สะสม 168 ราย

อำเภอโนนสะอาด ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย สะสม 29 ราย

อำเภอเพ็ญ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 12 ราย

อำเภอน้ำโสม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 19 ราย

อำเภอกุดจับ ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 15 ราย

อำเภอศรีธาตุ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 6 ราย

อำเภอวังสามหมอ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 21 ราย

อำเภอทุ่งฝน ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 2 ราย

อำเภอสร้างคอม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 4 ราย

อำเภอไชยวาน ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สะสม 10 ราย

อำเภอหนองแสง ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สะสม 8 ราย

อำเภอนายูง ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย สะสม 30 ราย

อำเภอพิบูลย์รักษ์ ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอกู่แก้ว ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 9 ราย

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ไม่มีรายงานติดเชื้อเพิ่ม ป่วยสะสม 23 ราย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น