สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 23 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 23 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

          รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 91 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 57 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 34 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,289 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 43 ราย  สะสม 15,256 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 912 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย สะสม 121 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 760 ราย
เดชอุดม 24 ราย สะสม 1,630 ราย
เขื่องใน 1 ราย สะสม 1,248 ราย
เมือง 9 ราย สะสม 1,281 ราย
บุณฑริก 1 ราย สะสม 1,099 ราย
พิบูลมังสาหาร 5 ราย สะสม 1,010 ราย
ตระการพืชผล 0 ราย สะสม 1,003 ราย
วารินชำราบ 27 ราย สะสม 1,049 ราย
เขมราฐ 0 ราย สะสม 677 ราย
นาจะหลวย 0 ราย สะสม 637 ราย
น้ำยืน 0 ราย สะสม 570 ราย
ม่วงสามสิบ 0 ราย สะสม 574 ราย
ศรีเมืองใหม่ 0 ราย สะสม 563 ราย
สิริธร 3 ราย สะสม 516 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 1 ราย สะสม 391 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 0 ราย สะสม 357 ราย
นาเยีย 0 ราย สะสม 293 ราย
ทุ้งศรีอุดม 1 ราย สะสม 292 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 0 ราย สะสม 219 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 2 ราย สะสม 209 ราย
ตาลสุม 17 ราย สะสม 205 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น