สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย.) ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2564

สถานการณ์โควิด 19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย.) ประจำวันที่ 23 ก.ย. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 264 ราย  ผู้ป่วยสะสม 24,392 ราย เสียชีวิต 168  ราย  รักษาหาย 21,192 ราย กำลังรักษา 3,032  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+91  ราย  ผู้ป่วยสะสม 16,289  ราย เสียชีวิต 121  ราย รักษาหาย 15,256  ราย กำลังรักษา 912  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+55 ผู้ป่วยสะสม 14,561  ราย เสียชีวิต 63  ราย  รักษาหาย 14,395  ราย กำลังรักษา 902 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+49  ราย ผู้ป่วยสะสม 14,601 ราย  เสียชีวิต 71 ราย  รักษาหาย 13,328 ราย กำลังรักษา 1,202 ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+60 ราย ผู้ป่วยสะสม14,569  ราย เสียชีวิต 60  ราย  รักษาหาย12,708ราย กำลังรักษา 1,801  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+17 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,743 ราย เสียชีวิต 100 ราย  รักษาหาย 13,420 ราย กำลังรักษา 422 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+130 ราย ผู้ป่วยสะสม 12,086 ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย 10,342 ราย กำลังรักษา 1,652 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+34 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,391  ราย เสียชีวิต 32 ราย รักษาหาย 8,852 ราย กำลังรักษา 509 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+94 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,388 ราย เสียชีวิต 85 ราย  รักษาหาย 8,387 ราย กำลังรักษา 1,925 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+27 ราย ผู้ป่วยสะสม 11,494 ราย เสียชีวิต 53 ราย รักษาหาย 9,272 ราย กำลังรักษา 2,169 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+18 ราย ผู้ป่วยสะสม7,534 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย7,158 ราย กำลังรักษา 322 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+11 ราย ผู้ป่วยสะสม7,024 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย6,514 ราย  กำลังรักษา 483  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+3 ราย ผู้ป่วยสะสม4,846 ราย เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย4,677 ราย  กำลังรักษา 142 ราย

#ยโสธร  ติดเชื้อเพิ่ม+14 ราย ผู้ป่วยสะสม5,484 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย4,680 ราย  กำลังรักษา 763 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+3  ราย  ผู้ป่วยสะสม 3,701 ราย เสียชีวิต 19 ราย  รักษาหาย 3,546 ราย กำลังรักษา 136 ราย

#เลย ติดเชื้อเพิ่ม+5  ราย ผู้ป่วยสะสม2,906  ราย เสียชีวิต 20 ราย รักษาหาย2,721 ราย  กำลังรักษา 165 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,823 ราย เสียชีวิต 22 ราย รักษาหาย 2,715  ราย  กำลังรักษา 86 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+26 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,106  ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 2,826  ราย  กำลังรักษา 256 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,013  ราย เสียชีวิต 5 ราย  รักษาหาย 1,930  ราย กำลังรักษา 78 ราย

#บึงกาฬ ติดเชื้อเพิ่ม+5 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,765 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,685 ราย กำลังรักษา 66  ราย

แสดงความคิดเห็น