ชงต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือนเลื่อนเปิดเมืองเที่ยว 1 พ.ย. 64

ศบค.ชุดเล็ก ชง ต่ออายุการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือนก.ย.นี้ออกไปอีก 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย.) พร้อมมีมติให้เลื่อนวันเปิดเมืองจากเดิม 1 ต.ค.เป็น 1 พ.ย.นี้ ชงเสนอศบค.ชุดใหญ่ 27 ก.ย.นี้

วันนี้ (23 ก.ย.64) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธาน ศปก.ศบค.ชุดเล็ก มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯพ.ศ.2548 ที่จะสิ้นสุดสิ้นก.ย.นี้ ออกไปอีก 2 เดือนระหว่างต.ค.-พ.ย.นี้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

พร้อมกันนี้มีมติปรับกำหนดการแผนการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วโดยไม่ต้องกักตัว ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กทม.ชลบุรี (พัทยา อ.บางละมุง อ.สัตหีบ) เชียงใหม่ (อ.เมือง อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และเพชรบุรี (ชะอำ) จากแผนเดิมวันที่ 1 ต.ค.นี้ เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 พ.ย.นี้

ทั้งนี้เพื่อรอให้ประชากรในพื้นที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 70% ตามเกณฑ์การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขหลักของการเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แสดงความคิดเห็น