สกลนครเริ่ดเว่อ!! เปิดให้บริการ Walk In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องในวันมหิดล ตั้งเป้า 35,000 คน

จ.สกลนคร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564  ตั้งเป้าทั้งจังหวัด 35,000 คน 

 

 

นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร พร้อมด้วยบุคลาการทางการแพทย์ และสาธารณสุขโรงพยาบาลสกลนคร ร่วมถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน” เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีน ซิโนแวค เข็ม 1 แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และประชาชนทั่วไป โดยให้บริการ 3 แห่งพร้อมกัน ที่ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 โรงพยาบาลสกลนคร จำนวน 1,000 คน   ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  จำนวน 1,500 คน  และที่ หอประชุมวิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร อีก 5,000 คน  เพื่อลดการแพร่ระบาด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของโรคโควิด-19  พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีน เพื่อตนเองและคนที่รัก

 

 

นอกจากนี้ จังหวัดสกลนคร ยังได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน รวมจำนวน 35,000 คน ในวันนี้ (24 กันยายน 2564) พร้อมกันทั้งจังหวัด อีกด้วย

“วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข จึงได้ถือวัน “มหิดล” เพื่อถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

แสดงความคิดเห็น