‘ขอนแก่น’บ่ท่วมแน่นอน!! ผู้ว่าฯสั่งเร่งพร่่องน้ำ ‘บึงหนองโคตร’รับมือฝนตกหนัก 24-25 ก.ย.นี้

จ.ขอนแก่น เร่งพร่องน้ำบึงหนองโคตร ตลอด 24 ชั่วโมง แก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ รับมือฝนตกหนักช่วง 24-25 ก.ย.นี้
วันนี้ (24 ก.ย. 64) ที่ บริเวณสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตร ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตาม การพร่องน้ำบึงหนองโคตร ซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ใจกลางชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น โดยได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบึงหนองโคตร เพื่อติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำจากหลาย หน่วยงาน คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ,สำนักงานชลประทานจังหวัด,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ,และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตามที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งให้จังหวัดได้เตรียมพร้อมรับมือพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” ซึ่งอาจจะมีฝนตกหนัก และน้ำป่าไหลหลาก ช่วงวันที่ 24-25 กันยายน 2564 นี้
 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ในพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ จากการที่มีฝนตกหนัก ในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมายังสามารถเข้าน้ำออกไปได้และจุดที่เคยเป็นปัญหามาโดยตลอด ทั้งที่บริเวณค่าย ร. 8, หมู่บ้านพงษ์เพชร ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ทำการปรับปรุงแก้ไข จนส่งผลให้ปีนี้ ไม่พบปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และควบคู่กับการที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อขยายผิวจราจรและเพิ่มจุดทางน้ำไหล จากบริเวณถนนมะลิวัลย์ ทำให้ไม่เกิดสภาวะน้ำท่วมขังและไหลเข้าสู่บึงหนองโคตร ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งบึงหนองโคตร ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทำให้สามารถลดระดับน้ำลงไปได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมั่นว่าในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ใจกลางเมืองขอนแก่นยังสามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำได้ เป็นอย่างดี
 ทั้งนี้ จังหวัดขอแก่น ได้มีการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ เช่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด รับผิดชอบบริเวณถนนบ้านกอก, เทศบาลนครขอนแก่น รับผิดชอบในกรณีที่มีน้ำท่วมขัง เช่น รถเสีย ,น้ำไหลเข้าบ้าน, สนับสนุนกระสอบทราย ส่วนฝ่ายทหาร โดย มทบ 23 จะดูแลบริเวณถนนจอมพล เป็นต้น
สำหรับการดูแลในภาคการเกษตร ในพื้นที่อำเภออื่นๆ ซึ่งภาพรวม ทางทิศตะวันตกของจังหวัด คือ อำเภอภูผาม่าน,อำเภอชุมแพ,อำเภอหนองเรือ ซึ่งอยู่ในทิศทางของลำน้ำเชิญ และได้รับอิทธิพลจากการที่มีฝนตกสะสมจากจังหวัดเลย และ อ.น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะไหลเข้ามา โดยพื้นที่บางส่วนในอำเภอภูผาม่าน มีน้ำท่วมขัง อยู่ที่ 5 – 15 เซนติเมตร ซึ่งมวลน้ำเหล่านี้ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 วัน ไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ โดยไหลผ่านมาที่อำเภอชุมแพ ซึ่งขณะนี้อำเภอชุมแพ ได้มีน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน ซึ่งหน่วยงานระดับอำเภอได้เข้าไปดูแลแล้ว คาดการณ์ว่าอีกประมาณ 3 วันต่อจากนี้ อาจจะมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอหนองเรือ ก่อนที่จะไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์
 สำหรับทิศใต้ของจังหวัด คือ อำเภอโนนศิลาบางส่วน ,อำเภอแวงน้อยบางส่วน,อำเภอโคกโพธิ์ไชยบางส่วน และอำเภอมัญจาคีรี โดยอำเภอมัญจาคีรี จะได้รับอิทธิพลจากลำน้ำชีค่อนข้างสูง บางพื้นที่อาจมีระดับน้ำท่วมสูงถึง 1 เมตร ซึ่งอำเภอมัญจาคีรีได้เข้าไปดูแลพี่น้องประขาขนแล้ว และหากไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจากจังหวัดชัยภูมิ เมื่อน้ำไหลหลากออกสู่ทุ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนลงได้/พื้นที่อื่นทางตอนเหนือของจังหวัดขอนแก่น คือ อำเภอน้ำพอง ,อำเภออุบลรัตน์ ,อำเภอเขาสวนกวาง ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด /ทิศใต้ไปยังทิศตะวันออก เช่น อำเภอหนองสองห้อง,อำเภอเปือยน้อย ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
โดยยืนยันว่าคณะเจ้าหน้าที่ ได้เตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ลงไปประจำในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นอำเภอบ้านไผ่ จะมีบางส่วนที่มีน้ำท่วมในบางหมู่บ้านได้มีการนำ รถเครื่องสูบน้ำระยะไกลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ไปเร่งระดมสูบน้ำและยังอยู่ในระหว่างการประเมินวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณฝนตกลงมามากน้อยเพียงใด แล้วในภาพรวมที่ได้ติดตามอยู่ตลอดคือเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งมีความจุ อยู่ที่ 2,431 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีน้ำเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ 1,256 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 52% เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น มีน้ำอยู่ที่ 82 % ดังนั้น จะต้องดูการคาดการณ์ให้ได้อย่างแม่นยำ ว่าจะมีฝนตกในช่วงระยะเวลาอีก 48 ชั่วโมง ต่อจากนี้อย่างไร โดยน้ำที่จะไหลจากเขื่อนจุฬาภรณ์ จะไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ ใช้เวลา 14-16 วัน โดยมีเส้นทางการไหลของน้ำ แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ ลำน้ำพรม และลำน้ำเชิญ ซึ่งลำน้ำพรมนั้น ได้เกิดท่วมเข้าไปในเขตพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์และอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ บางส่วนแล้ว
 ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและระวังสัตว์มีพิษที่จะมากับน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกส่วน พร้อมที่จะเข้าไปดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนทุกคนในช่วงฤดูฝนนี้อย่างเต็มที่
แสดงความคิดเห็น