สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 24 ก.ย. 2564

รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 16:00. พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 141 ราย ยอดสะสม 13,921 ราย ผู้ที่กำลังรักษารายใหม่ 141 ราย ยอดสะสม 2,416 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้วรายใหม่ราย ยอดสะสม 11,442 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 63 ราย ข้อมูลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 รวมผู้ป่วยในสถานบริการและคลัสเตอร์แล้ว

นอกจากนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย รวมทั้งสิ้น 139 ราย สามารถจำแนกตามเขตพื้นที่ ได้ดังนี้

อำเภอ

จำนวน (ราย)

เมืองขอนแก่น

65

บ้านฝาง

9

พระยืน

2

หนองเรือ

3

ชุมแพ

1

สีชมพู

0

น้ำพอง

19

อุบลรัตน์

0

กระนวน

0

บ้านไผ่

1

เปือยน้อย

0

พล

4

แวงใหญ่

0

แวงน้อย

0

หนองสองห้อง

1

ภูเวียง

0

มัญจาคีรี

3

ชนบท

3

เขาสวนกวาง

0

ภูผาม่าน

9

ซำสูง

0

โคกโพธิ์ไชย

0

หนองนาคำ

0

บ้านแฮด

3

โนนศิลา

3

เวียงเก่า

0

 

ที่มา : ระบบสารสนเทศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น