สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 24 ก.ย. 64

จำนวนผู้ป่วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 (ข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 64 – 24 ก.ย. 64 เวลา 09.00น.)

             รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 ณ 09.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 72 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 17 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 16,378 ราย ผู้ที่รักษาหายรายใหม่ 65 ราย  สะสม 15,320 ราย จำนวนผู้ที่กำลังรักษา 936 ราย และยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย สะสม 122 ราย

ผู้ติดเชื้อรายวันและสะสมแต่ละอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี 

เรือนจำ 0 ราย สะสม 760 ราย
เดชอุดม 4 ราย สะสม 1,634 ราย
เขื่องใน 2 ราย สะสม 1,250 ราย
เมือง 13 ราย สะสม 1,294 ราย
บุณฑริก 0 ราย สะสม 1,099 ราย
พิบูลมังสาหาร 2 ราย สะสม 1,012 ราย
ตระการพืชผล 5 ราย สะสม 1,008 ราย
วารินชำราบ 15 ราย สะสม 1,064 ราย
เขมราฐ 3 ราย สะสม 680 ราย
นาจะหลวย 2 ราย สะสม 639 ราย
น้ำยืน 1 ราย สะสม 571 ราย
ม่วงสามสิบ 1 ราย สะสม 575 ราย
ศรีเมืองใหม่ 1 ราย สะสม 564 ราย
สิริธร 2 ราย สะสม 518 ราย
กุดข้าวปุ้น 0 ราย สะสม 469 ราย
โพธิ์ไทร 0 ราย สะสม 414 ราย
สำโรง 1 ราย สะสม 392 ราย
นาตาล 0 ราย สะสม 331 ราย
โขงเจียม 3 ราย สะสม 360 ราย
นาเยีย 1 ราย สะสม 294 ราย
ทุ้งศรีอุดม 1 ราย สะสม 293 ราย
น้ำขุ่น 0 ราย สะสม 286 ราย
เหล่าเสือโก้ก 1 ราย สะสม 220 ราย
ดอนมดแดง 0 ราย สะสม 206 ราย
สว่างวีระวงค์ 1 ราย สะสม 210 ราย
ตาลสุม 30 ราย สะสม 235 ราย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น